Najčešća pitanja

Slanje SMS poruke za naplatu parkinga

Zašto mi ne radi plaćanje parkinga na telefonu XYZ?

Aplikacija je napisana tako da podrži najveći broj uređaja. Neki uređaji imaju “čudnu” implementaciju koda za programsko slanje SMS poruka. Pokušajte da u podešavanjima aplikacije promenite način slanja na vrednost A1 ili A2.

Zašto mi se dupliraju plaćanja na telefonu XYZ?

Kod nekih telefona proizvođači su u implementaciji Android-a napravili greške, tako da šalju duplo SMS poruke za jedan sistemski poziv slanja SMS-a iz aplikacija. Za neke telefone Parking Manijak automatski prepoznaje model i verziju Android-a i pokušava da napravi zaobilazni način slanja korišćenjem drugih poziva (na primer: HTC Tattoo). Za neke telefone trenutno nemamo rešenje. U poslednje vreme Samsung-ovi telefoni, pogotovu Samsung Galaxy S II, najviše pate od ovih problema.

Novosti: od verzije aplikacije 2.9.31., implementirano je alternativni način slanja i za Samsung Galaxy S II telefone. Instalirajte najnoviju verziju aplikacije sa marketa i podesite način slanja na N1 u podešavanjima aplikacije. Sada bi trebalo da je problem sa duplim slanjem sms poruka za plaćanje parkinga rešen.

Imam telefon koji podržava 2 (ili više) SIM kartica i aplikacija radi samo sa prvom SIM karticom. Zašto?

Jednostavan način da se zaobiđe ovaj problem jeste da se u podešavanjima aplikacije podesi opcija “Način slanja poruke” na vrednost “S1” ili “S2”. Ovim podešavanjem aplikacije će koristiti nativnu SMS aplikaciju za slanje SMS poruka, koja na većini Dual SIM uređaja omogućava biranje SIM slota sa koje se vrši slanje poruke.

Detaljnije tehničko objašnjenje ograničenja

Nažalost Android OS u izvornom obliku ne podržava uređaje koji imaju više SIM kartica od jedne. To znači da implementaciju podrške za više SIM kartica kod ovih uređaja radi sam proizvođač telefona (Samsung, HTC, Prestigio, itd.). To znači da za nas koji radimo razvoj aplikacija nema standardnog načina da pozivamo funkcije koje su potrebne (na primer odabir SIM kartice sa koje se šalje poruka) jer nema standarda već je svaki proizvođač uradio svoju implementaciju. U budućnosti će možda Google odlučiti da sa Android OS-om podrži ovakve uređaje. Postoji mogućnost da ćemo za neke specifične uređaje napraviti implementaciju i podršku u budućnosti. Za sada većina ovakvih uređaja radi sasvim dobro, ali se za slanje SMS poruke za plaćanje parkinga uvek koristi prva SIM kartica.

Kako mogu da pogledam SMS-ove koji su poslati?

Aplikacija će pokušati prilikom slanja SMS-a da poruke snimi u default SMS bazu. To znači da se ove poslate poruke vide iz vaše uobičajne SMS aplikacije.

Nažalost od Android-a 4.4.x postoji ograničenje pa se poslate poruke više ne mogu propisano upisati u bazu SMS-ova (implementacija zavisi od svakog provizvođača). Često i korisnici na starijim uređajima imaju probleme ako koriste neku alternativnu SMS aplikaciju (umesto fabričke).

Planiramo da evidenciju o poslatim SMS porukama čuvamo unutar aplikacije, u nekoj od narednih verzija, kako bi smo prevazišli ove probleme.