Politika privatnosti

Aplikacija prikuplja sledeće anonimne podatke (u podrazumevanom režimu podešavanja) prilikom izvršavanja:

  • Izveštaji o greškama
  • Statistika upotrebe aplikacije

U podešavanjima aplikacije moguće je isključiti prikupljanje ovih podataka.
U tom slučaju aplikacija neće generisati i prikupljati podatke.

Anonimnost prikupljenih podataka

Svi podaci koji se prikupljaju su u potpunosti anonimni i na osnovu njih nije moguće identifikovati pojedinačni uređaj ili korisnika aplikacije.

Svrha prikupljanja podataka

Izveštaji o greškama

Izveštaji o greškama se prikupljaju da bi olakšali rešavanje problema u aplikaciji. Zbog velike raznolikosti uređaja na kojima aplikacija radi nije uvek moguće predvideti kakvi problemi mogu nastati prilikom eksploatacije. Ako se u toku izvršavanja aplikacije desi fatalna greška (ovo je greška koja vodi tome da aplikacija odmah prestane sa radom) izveštaj o ovakvom događaju sa osnovnim informacijama o problemu (call stack, verzija android-a na kome se desio problem) biće prosleđeni na centralni server za akviziciju podataka.

Statistika upotrebe aplikacije

Da bi razumeli način na koji korisnici upotrebljavaju aplikaciju koristi se prikupljanje anonimne statistike upotrebe raznih funkcionalnosti aplikacije. U ovom procesu se priklupljalju anonimni podaci o tome koliko je koja funkcionalnost aplikacije u upotrebi. Ovo će pomoći i daljem fokusiranju na razvoj delova aplikacije koji su zanimljivi za većinu korisnika.