Automatska lokacija zone

Preduslovi za funkcionisanje automatskog lociranja zone plaćanja (ALZP)

Da bi ovo funkcionisalo potrebno je da bude zadovoljeno nekoliko uslova:

  • U podešavanjima aplikacije, potrebno je uključiti opciju “Napredna detekcija
  • (ova opcija nije uključena po default-u)
  • U podešavanjima uređaja potrebno je aktivirati GPS provajder lokacije
  • Da bi ste pomogli uređaju da brže detektuje lokaciju preporučljivo je imati aktivnu internet vezu (3G, GPRS, Edge ili Wi-Fi)