Automatska lokacija mesta

U ovom režimu rada, aplikacija detektuje mesto (grad) u kojem se korisnik nalazi i nudi listu zona za plaćanje. Listu podržanih gradova možete pogledati ovde.

Preduslovi za funkcionisanje automatskog lociranja mesta

Da bi lokacija mesta funkcionisala potrebno je da bude zadovoljeno nekoliko uslova:

  • U podešavanjima aplikacije potrebno je uključiti opciju “Automatska lokacija
  • U podešavanjima uređaja, pod opcijom “Location and security”, potrebno je uključiti opciju “Network location
  • Kod Android-a 3.x i novijeg, potrebno je u podešavanjima uređaja, pod opcijom “Location services“, uključena opcija “Google’s location service” (ili kod Samsung telefona opcija je “Use Wireless Networks“)
  • Uređaju je neophodna aktivna internet veza da bi ovaj način lokacije mogao da funkcioniše (GPRS, Edge, 3G ili WiFi)