Potrebne privilegije (Android)

Android operativni sistem zahteva da aplikacije unapred deklarišu koje privilegije su potrebne za normalno izvršavanje aplikacije. U tabeli ispod dajemo pregled privilegija i objašnjenje zbog čega su potrebne aplikaciji.

SEND SMS MESSAGES
(slanje SMS poruka)
Koristi se prilikom plaćanja parkinga. Aplikacija neće bez direktne akcije korisnika slati SMS. U podešavanjima aplikacije postoji opcija Potvrda pre slanja, koja može isključiti potvrdu pre slanja SMS poruke.
READ SMS OR MMS
(čitanje SMS poruka)
Ova privilegija se praktično ne koristi, odnosno aplikacija ne čita korisničku bazu SMS-ova. Ova privilegija je neophodna da bi aplikacija mogla pristupiti bazi SMS-ova za pisanje (snimanje poslatih SMS-ova za plaćen parking)
EDIT SMS OR MMS
(pisanje SMS poruka)
Ova privilegija je neophodna da bi aplikacija mogla pristupiti bazi SMS-ova za pisanje (snimanje poslatih SMS-ova za plaćen parking)
FINE (GPS) LOCATION
(potreba GPS-a za lokaciju)
Od verzije 3.0.0 koristi se za određivanje zone plaćanja, ako je u podešavanjima aplkijacije uključena opcija “Napredna detekcija”.
COARSE (NETWORK-BASED) LOCATION
(upotreba drugih provajdera za približnu lokaciju)
Koristi se za određivanje trenutnog mesta za koje se plaća parking.
FULL INTERNET ACCESS
(pristup internetu)
Od verzije 3.2.0 koristi se i za automatsko ažuriranje podataka o gradovima i zonama.
Koristi se za slanje izveštaja u slučaju greške u aplikaciji kao i za analitiku. Svi podaci koji se šalju su anonimni. Za više informacija pogledajte ovde.
READ PHONE STATE
(pristup internetu)
Od verzije 3.2.5 (samo za Android 3.x i noviji) aplikacija koristi ovu dozvolu da bi za neke uređaje radilo slanje SMS-ova.
Problematični uređaji koji zahtevaju ovo su: Lenovo A328, LG Optimus G, Optimus Black…
CONTROL VIBRATOR
(kontrola vibracije)
Hardverska kontrola vibracije, indikacija korisniku vibracijom da li je slanje poruke za plaćen parking bilo uspešno ili ne.