Nova verzija aplikacije 3.1.0

Novosti u ovoj verziji aplikacije:

Xanax Pills For Sale Online
  • Funkcija napredne lokacije (lociranje grada i zone) je sada uključena za sve korisnike, po potrebi se može isključiti u podešavanjima aplikacije
  • Korisnički definisane zone su isključene za nove korisnike, mogu se aktivirati iz podešavanja aplikacije
  • Ispravke cena za zone u Somboru
  • Novo mesto sa podrškom automatske lokacije zone: Sombor