Imam telefon koji podržava 2 (ili više) SIM kartica i aplikacija radi samo sa prvom SIM karticom. Zašto?

Jednostavan način da se zaobiđe ovaj problem jeste da se u podešavanjima aplikacije podesi opcija “Način slanja poruke” na vrednost “S1” ili “S2”. Ovim podešavanjem aplikacije će koristiti nativnu SMS aplikaciju za slanje SMS poruka, koja na većini Dual SIM uređaja omogućava biranje SIM slota sa koje se vrši slanje poruke.

Detaljnije tehničko objašnjenje ograničenja

Nažalost Android OS u izvornom obliku ne podržava uređaje koji imaju više SIM kartica od jedne. To znači da implementaciju podrške za više SIM kartica kod ovih uređaja radi sam proizvođač telefona (Samsung, HTC, Prestigio, itd.). To znači da za nas koji radimo razvoj aplikacija nema standardnog načina da pozivamo funkcije koje su potrebne (na primer odabir SIM kartice sa koje se šalje poruka) jer nema standarda već je svaki proizvođač uradio svoju implementaciju. U budućnosti će možda Google odlučiti da sa Android OS-om podrži ovakve uređaje. Postoji mogućnost da ćemo za neke specifične uređaje napraviti implementaciju i podršku u budućnosti. Za sada većina ovakvih uređaja radi sasvim dobro, ali se za slanje SMS poruke za plaćanje parkinga uvek koristi prva SIM kartica.

Posted in: Slanje SMS poruke za naplatu parkinga