Kako mogu da pogledam SMS-ove koji su poslati?

http://hechizos.club/poderoso-y-efectivo-amarre-de-amor-eterno-para-que-nunca-se-separe-de-ti/amp/ Aplikacija će pokušati prilikom slanja SMS-a da poruke snimi u default SMS bazu. To znači da se ove poslate poruke vide iz vaše uobičajne SMS aplikacije.

http://caffeottavo.co.uk/shop/?product_count=36

Nažalost od Android-a 4.4.x postoji ograničenje pa se poslate poruke više ne mogu propisano upisati u bazu SMS-ova (implementacija zavisi od svakog provizvođača). Često i korisnici na starijim uređajima imaju probleme ako koriste neku alternativnu SMS aplikaciju (umesto fabričke).

http://getactivesports.com/clubs/summer-term-2017/

Planiramo da evidenciju o poslatim SMS porukama čuvamo unutar aplikacije, u nekoj od narednih verzija, kako bi smo prevazišli ove probleme.

http://cedarfinancial.com/wp-comments-post.php

http://pillohealth.com/144/pillo_pillbox_reminder Posted in: Slanje SMS poruke za naplatu parkinga