Zašto mi ne radi plaćanje parkinga na telefonu XYZ?

Aplikacija je napisana tako da podrži najveći broj uređaja. Neki uređaji imaju “čudnu” implementaciju koda za programsko slanje SMS poruka. Pokušajte da u podešavanjima aplikacije promenite način slanja na vrednost A1 ili A2.

Posted in: Slanje SMS poruke za naplatu parkinga