Nova verzija aplikacije 3.1.7

Novi font na registracijama

  • Novi font za prikaz tablice
  • Manje ispravke u radu aplikacije
  • Ispravke za zone u Požarevcu, Trsteniku, Inđiji
  • Nova mesta sa podrškom automatske lokacije zone: Požarevac, Inđija