Nova verzija aplikacije 3.0.3

Novosti u ovoj verziji aplikacije:

  • Ispravke za zone u Bečeju, Jagodini, Zrenjaninu, Nišu
  • Nova definicija za Bečej, dnevna karta
  • Novo mesto sa podrškom automatske lokacije zone: Zrenjanin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *