Kada će biti impementirana opcija/funkcija XYZ u program?

Huh, nismo sigurni – nadamo se u sledećoj verziji, ako nam vreme dozvoli.

Posted in: Ostalo